"การป้องกันความเสื่อมถอยของร่างกาย...ดูแลได้ด้วยตัวคุณเอง"

COLLAGEN TRIPEPTIDE

Availability: In Stock

580.00 ฿
• Supports strong, heavier, denser bones , tendons and joints.
• Promotes skin hydration, reduces the number of fine lines, prevents deeper wrinkles and maintains the suppleness of your skin from the inside-out
• Strong and more youthful hair and nail growth
• Improve blood vessel elasticity
• Pomegranate extract helps preventing or even repairing the damage caused by environmental factors.
• Grape seed extract is a highly potent antioxidant

 

 • Supports strong, heavier, denser bones , tendons and joints.
 • Promotes skin hydration, reduces the number of fine lines
 • prevents deeper wrinkles and maintains the suppleness of your skin from the inside-out
 • Strong and more youthful hair and nail growth
 • Improve blood vessel elasticity
 • Pomegranate extract helps preventing or even repairing the damage caused by environmental factors .
 • Grape seed extract is a highly potent antioxidant

Image Tree Collagen Tripeptide

 • Collagen Tripeptide 750 mg.
 • Calcium ascorbate 60 mg.
 • Pomegranate extract 50 mg.
 • Grape seeds extract 30 mg.

Image Tree Collagen Tripeptide

A tripeptide is a type of peptide that is formed when amino acids link together in a specific order. Each tripeptide contains three different amino acids. These amino acids are joined by a peptide bond, which is a chemical bond that occurs between two molecules. There are thousands of different tripeptides that scientists have identified. A common tripeptide is isoleucine-proline-proline, also called the milk peptide, which is responsible for keeping blood pressure low and stable.

The main function of tripeptides is cell communication. They also contribute to body functions such as blood pressure regulation and thyroid function. As tripeptides age, however, communication signals may start to deteriorate, which can cause signs of aging and other health issues.

Collagen Peptides are a natural bioactive ingredient that improves epidermis moisture content and prevents skin aging. Several studies have demonstrated that collagen peptides are highly digestible. If native collagen is very resistant and regarded as indigestible, collagen peptides can be easily attacked by proteolytic enzymes. More than 90% of collagen peptides are digested and quickly absorbed after oral ingestion

**Ref** Asghar, A and Henrickson, R.L. 1982. Chemical, biochemical, functional characteristics of collagen in food system. Advances in food research, 28 :231-372.

Why we need Collagen?

Collagen is an important building block for the skin*. It makes up to 30% of the protein of the living body and 70% of the protein that makes up skin. Collagen ensures the cohesion, elasticity and regeneration of skin. Skin tissue is composed of various molecules, some of which are amino acids, and these amino acids are essential for maintaining an even skin structure and thus healthy skin. The dermis, which provides the foundation for the skin, is closely involved in the skin’s elasticity and flexibility. Collagen is the main component of the dermis. Maintaining the amount of collagen is the key to beautiful skin. Glycine, proline, alanine and hydroxyproline are the main constituents of collagen; replenishing these constituent amino acids appears to be needed to maintain the amount of collagen at healthy levels.

Comparison chart of Molecules and Absorbability

  Imagetree
Collagen Tripetide
Collagen peptide Collagen
Molecule (u) 3 30-100 3,000
Molecule (da) 2-300 2,000-3,000 more then 20,000
Absorbability very fast fast slow

*Ref Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al. Molecular Cell Biology. 4th edition. New York: W. H. Freeman; 2000. Section 22.3, Collagen: The Fibrous Proteins of the Matrix.


IMAGETREE
COLLAGEN TRIPEPTIDE

Molecules of Collagen

 • Collagen
 • Collegen Peptide
 • ImageTree Collagen Tripeptide

 


IMAGETREE
COLLAGEN TRIPEPTIDE

Better Absorbability of ImageTree Collagen Tripeptide

 • Collagen
 • Collagen Tripeptide

IMAGETREE
COLLAGEN TRIPEPTIDE

HACP (High Advance Collagen Tripeptide) is a collagen from Image Tree


Another Ingredients

Calcium Ascorbate

is a natural form of Vitamin C, which is much more readily absorbed in the blood stream than the other forms of calcium. Importantly, calcium is coupled with Vitamin C to deliver the benefits of both calcium & Vitamin C. While Vitamin C is the most commonly known vitamin, its health promoting benefits go beyond its ready availability. It is effective against common colds and it is one of the best-known free radical scavengers.

Grape Seed Extract

Grape seed extracts are industrial derivatives from whole grape seeds that have a great concentration of vitamin E, flavonoids, linoleic acid and phenolic procyanidins.

Pomegranate Extract

Pomegranate fruit extract is a rich source of polyphenols. Polyphenols are also antioxidants, meaning they help protect cells from damage and may lower inflammation in the body. Pomegranate fruit is also high in vitamin C.

Image Tree Collagen Tripeptide (HACP)

What’s the benefits ?

1.Great for Bone Joint and Tendon

Collagen and Bone Structure

 • Collagen account for 30% of the protein that forms the body.
 • Collagen as the main ingredient in skin, bone and tendon etc.
 • 80-90% of bone is made up of collagen

Benefit of HACP in bone

 • HACP improving and preventing bone fracture and joint inflammation
 • HACP maintains the cushion-ness of the cartilage area and the flexibility of the tendon area of joints.
 • HACP has been shown to significantly improve various symptoms such as bone fracture and osteoarthritis.

Scientific Research of HACP

 1. Favorable Effect of Collagen Tripeptide (HACP) on Healing of Bone Tissue and Achilles Tendons
 • Effect of HACP on the Healing of Fractured Bones
 • Effect of HACP Treatment on the Healing of Severed Tendon
 1. Effect on osteoarthritis joint cartilage of rabbit
 2. Improvement effect on human osteoarthritis

Favorable Effect of Collagen Tripeptide (HACP) on Healing of Bone Tissue and Achilles Tendons

Rumiko Yamato, Yasuo Sakal

Central Research Institute, Jellice Co.,Ltd

4-1-4, Wakadayashi, Wakabayashi-ku, Sendai 984-0826,Japan

Effect of HACP on the Healing of Fractured Bones

Test Method

 • 7 week-old male rats
 • Left femur artificially fracture
 • Daily oral administered for 12 weeks
 • Dose 0, 80 and 500 mg/kg/day

Effect of HACP on the Healing of Fractured Bones

Evaluation Based on Soft X-ray Photography

Image Tree Collagen Tripeptide (HACP)

What’s the benefits ?

2. Helping Production Promoting of Hyaluronic Acid

Hyaluronic Acid

Production Promotion Effect

What is the Hyaluronic acid?

*Hyaluronic Acid play an important role in tissue hydration, lubrication and cellular function, and is able to hold more water than any other natural substance. Its unmatched hydrating properties result in increased smoothness, softening and decreased wrinkles.

*Hyaluronic Acid has also been show to reduce dryness, itching and burning of the skin

Hyaluronic Acid

When Hyaluronic acid is absorbed into our skin layer, it will attach to water molecule and penetrate between intercellular fluids which is resulting in skin firming

Why have to increase HA production?

เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายชองเราสามารถผลิตกรดไฮยาลูรอนิคได้น้อยลง โดยตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป ระดับกรดไฮยาลูรอนิคในร่างกาย จะเริ่มลดลง เรื่อยๆจนเมื่อเราอยุ่ในวัย 60 ปีขึ้นไป จำนวนกรดไฮยาลุรอนิคในร่างกายเหลือเพียง แค่ 10% เมื่อเทียบกับจำนวนกรดไฮยาลูรอนิคในคนวัยหนุ่มสาวเท่านั้น! นี่เอง ที่เป็นสาเหตุของริ้วรอยตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะบนใบหน้า เช่น บริเวณรอบ ดวงตา มุมปาก ร่องแก้ม ฯลฯ

 


 

Hyaluronic Acid Production Promotion Effect

Test method
* In vitro: Humman skin fibroblast

Sample
* Placebo: Purified water
* GlcnAc (N-acetylglucosamine)
* Hyaluronic acid production promotion


Hyaluronic Acid Production Promotion Effesct

* HACP increased hyaluronic acid production amount in human skin fibroblast, was increased by 70%
* Hyaluronic acid was increased by 170% & was more than GkNAC (135%)
* HACP help the skin keep fresh and moisture.
* HACP increased smooth skin


Hyaluronic Acid Production Promotion Effesct

* Oral 500 mg/kg/day
* HACP was dramatically increased HAS2 by 270% (HAS2: Hyaluronic acid production cells)
* Detecr by ABIPRISM 7500 Sequence Detection system with the TapMan


 

 

TEWL suppressed by HACP in dry skin model mice

* HACP was tendency increase a level of stratum corneum hydration.
* High moisture skin found on HACP group.


Image Tree Collagen Tripeptide (HACP)
What’s the benefits ?

3. Take Image Tree Collagen Tripeptide 2.6g or 3-4 tablet daily. Within 10 days You’ll find your skin is smooth , softer and make up stays on skin longer

Human Clinical Test (10 day administration test)

The effect of High Tripeptide – Containing Collagen to skin

148 healty female subjects in 20-50 years old are divided into two group.


50ml drink containing either HTC collagen 2.600mg or collagen peptide 5000mg

10 days

จากการทดลอพบว่า

 • 56% ของกลุ่ม HTC รู้สึกว่าเครื่องสำอางค์อยู่ได้นานขึ้น
 • 45% ของกลุ่ม HTC พบว่าผิวชุ่มชื้นขึ้น

Reviews

There are yet no reviews for this product.

Image Tree Co., Ltd.

666 5th Floor Room 507 Borommaratchachonnani Rd.,
Khwaeng Bang Bamru, Khet Bangplad,
Bangkok 10700

Tel: 02-4468133
Mobile: 063-7850322
Office hours: (Mon.-Fri. 9.00am-4.00pm)
Email: contact@imagetree.co.th
Line ID: @swl7305d

     

 

Add LINE QR Codes

© Image Tree Co., Ltd. 2018 | Designed by Megaweb.co.th. All Rights Reserved.

Search