Cart empty

Track & Trace

วิธีแจ้งการชำระเงิน

หลังจากลูกค้าทำการชำระเงินแล้ว สามารถยืนยันการชำระด้วยการส่งเอกสารการโอนเงินมาที่

  • ID Line: @imagetree
  • โทร 02-884-9161 ต่อ 224
  • E-mail : contact@imagetree.co.th
  • กรอกข้อมูลการชำระเงินที่แบบฟอร์มการชำระเงินคลิ๊ก

Image Tree Co., Ltd.

Waterleaf Building.
143/666 Borommaratchachonnani Rd.,
Khwaeng Arun Amarin, Khet Bangkok Noi,
Bangkok 10700

Tel: 02-884-9161 # 224
Mobile: 063 7850322
Office hours: (Mon.-Fri. 9.00am-4.00pm)
Fax: 02-884-6909
Email: contact@imagetree.co.th
Line ID: @imagetree

     

 

Add LINE QR Codes

© Image Tree Co., Ltd. 2018 | Designed by Megaweb.co.th. All Rights Reserved.

Search